Genomförda projekt

Några exempel på projekt Traject har utfört:

Översättning till svenska av webbplats för oberoende fondinformation, webbutik och annonsmaterial för ekologiska hudvårdsprodukter, ERP-programvara och direkthjälp, programvara för finansiell redovisning/inköp/konsolidering, förpackningstexter, kvalitetsmanual för tillverkning av husvagnar och husbilar, webbplats om sporthästar, artiklar till månadsmagasin och användarmanual för industripumpar.

Översättning till nederländska av webbutik för bläckpatroner, artikel om utomhuspedagogik, artiklar till månadsmagasin, diverse webbtexter för turistnäringen, ERP-programvara och direkthjälp, programvara för finansiell redovisning/inköp/konsolidering och utbildningsmaterial för webben om Windows och Office-program.

Översättning till engelska av rapportprogramvara, webbplats om konsulttjänster, webbportal om turism och näringsliv på Öland, diverse webbtexter för turistnäringen, diverse webbtexter inom högskolevärlden, kursplaner, pressmeddelanden, policydokument och intervjuar.